Погледајте остале делатности:


Сервис аутомобила

Продаја грађевинског материјала
Продаја наших пећи субвенционисаним кредитима код свих банака у Србији!

Пример:
Banca Intesa
субвенционисани кредитни аранжман
- 12 - 60 месеци
- 6% годишња камата
- 0,5 провизија банке
- без учешћа

Потребно је да нам се обратите за предрачун.КАРАКТЕРИСТИКЕ ФЕДРА ПЕЋИ


Пећ за стварање и сагоревање биогаса из угља, биомасе и других чврстих горива, потпуно је нов производ на нашем и светском тржишту.
Проналазак је регистрован и заштићен патентом од стране Завода за интелектуалну својину у Београду.
Производ припада области пећи за домаћинства и пећи за централна грејања.
Ознака према међународној класификацији патената је Ф 24 Б 1/02.
Све познате пећи на чврста горива углавном загађују околину димом и несагорелим честицама чађи, загађују просторије у којима се налазе (због ложења, чишћења и изношења пепела), лоше сагоревају, троше много горива и захтевају много времена за чишћење димних путева, ложење и одржавање чистоће просторија.
Суштина проналаска се састоји у томе да се потпаљивањем пламеника (А) одозго, сагори сав биогас створен сувом дестилацијом у ужареном угљу. Слободним доводом ваздуха у пламен, биогас и ситне несагореле честице чађи потпуно сагоревају јер пламеник сам усисава додатни кисеоник према потреби, а на димњак излази само водена пара која је невидљива.
Овакав процес сагоревања је омогућен посебно направљеним пламеником од лима цилиндричног облика, перфорираним по целом ободу, затвореним са доње стране, који се напуњен огревом убацује у метални оквир облика квадра преграђен плочом Б на два дела: Ц (отворени) и Д (затворени) и тако сачињава пећ. После изгарања пламеник А се замењује другим а претходни се после истресања пепела поново напуни и припреми за потпалу.

        

         

      Погледајте још:
- Руковање и стављање у погон једноструке пећи - УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ