Пример налога за уплату код Erste banke:


Пример налога за уплату код Raiffeisen banke:


Пример налога за уплату код Intesa banke: