Građevinski materijal


Pored svog osnovnog proizvodnog programa „Ferit“ nudi pod izuzetno kvalitetnim uslovima i:
-BETONSKO ŽELjEZO, glatko i orebreno;
-ARMATURNE MREŽE ZA GRAĐEVINARSTVO;
-BINORE;
-FERT GREDICE;
-ELEKTRODE ZA ZAVARIVANjE;
-HEKSAGON PLETIVA;
-RABIC PLETIVA;
-KANCELARIJSKE SPONKE;
-SPAJALICE RAZNIH OBLIKA;
-KNjIGOVEZAČKU ŽICU;
-ŽICU ZA BALIRANjE;
-ŽARENU ŽICU;
-POCINKOVANU ŽICU;
-EKSERE;
-HIDROIZOLACIJU;
-GAŠENI KREČ;
-OPEKARSKE PROIZVODE;
-REZANU GRAĐU itd...

Armaturne mreže, armaturno rešetkasti nosači (binori) i orebrena armatura ČBR.
Armaturne mreže svih tipova i Q i R mreže.
Armaturni nosači visine 95 i 125mm, dužine 12m.
ČBR - u dimenzijama profila 10,12,14,16,18 i 20mm, kvaliteta st-500 u šipci dužine 12m.
Primena: Građevinska operativa i trgovina.