Индустрија алкохолних и безалкохолних пића


Ради лакшег сналажења, жичане транспортне траке су подељене по индустријама у којима имају своју примену:

-
Прехрамбена индустрија
-
Индустрија алкохолних и безалкохолних пића
-
Фармацеутска индустрија
-
Дрво-прерађивачка индустија
-
Индустрија стакла
-
Заштита, ограђивање и декорација


тракаЖИЧАНА ТРАНСПОРТНА ТРАКА - СЕГМЕНТНО ЧЛАНКАСТА СА ПЕТЉАМА И ЛАНЦЕМ
Материјал:
Кисело отпорни прохром.
Примена: Индустрија воћа, поврћа и сокова као и дубоког замрзавања.
                                        Референца: ''Нектар'' Бачка Паланка