Дрво-прерађивачка индустрија


Ради лакшег сналажења, жичане транспортне траке су подељене по индустријама у којима имају своју примену:

-
Прехрамбена индустрија
-
Индустрија алкохолних и безалкохолних пића
-
Фармацеутска индустрија
-
Дрво-прерађивачка индустија
-
Индустрија стакла
-
Заштита, ограђивање и декорација



ЖИЧАНА ТРАНСПОРТНА ТРАКА
Материјал: Високо квалитетна поцинчана накнадно вучена жица.
Примена: Дрво-прерађивачка индустрија (сушење фурнира).
Референце: Дрвни комбинат Сремска Митровица, ШИК Кучево, Јаворак Никшић, Криваја Завидовић....